06-42826434 info@van-passel.nl

Oplossingen

– Om iets écht op te lossen, zoek je eerst naar het juiste probleem –

VP Vitality biedt diverse diensten:

Ik kan je helpen bij het opstellen van een verbeterplan, het proces “lean” maken zodat je slimmer werkt en de opbrengst optimaliseert.

Ik kan je helpen bij het adviseren en begeleiden van een project of programma of de implementatie van een verbeterplan door te zorgen dat we binnen het tijdspad de gestelde doelen halen.

Ik ben beschikbaar voor een tijdelijke managementpositie totdat er weer vaste invulling is.

Ik denk graag mee wanneer jij of je team vastlopen in de samenwerking zodat je weer vooruit kunt.

oplossingen | Aan oplossingen bouwen

Procesoptimalisatie

Je nieuwe medewerkers zoeken na 2 maanden nog steeds waar ze belangrijke documenten kunnen vinden of hoe de roosterapp werkt. Een vraag aan de ondersteunende diensten gaat via een online ingevuld, uitgeprint en ingeleverd formulier, wat weer gescand en gemaild wordt naar de volgende afdeling. Je bent gewoon toe aan een frisse kijk op hoe sommige processen al jaren gedaan worden omdat je denkt dat dit beter kan. Ik help je met een verbeterplan in 4 stappen.
GOAL
oplossingen | onder de loep
oplossingen - bedenken
oplossingen | op naar de top

GOAL

Een probleem oplossen begint met definieren wat het probleem precies is. Ik maak een concrete analyse van de vraag en de onderliggende uitdagingen. Dat doen we natuurlijk samen met alle betrokkenen.

 

REALITY

Wie zijn de stakeholders, wie zijn onze ambassadeurs, hoe urgent is het probleem en waar zit de weerstand? Wat is er al geprobeerd? Wat gaat er goed en wat kan er beter? De realiteit helpt ons bij het maken van een gedragen plan.

OPTIONS

Hoeveel tijd hebben we, van wie krijgen we hulp en wie moet er nog overtuigd worden? Wat zijn de risico’s en vertragingen die we tegen kunnen komen? Zijn er bestaande afspraken om rekening mee te houden?

WILL

De organisatie krijgt een advies voor verbetering. Dit advies bevat mogelijke oplossingen, een risicoanalyse en een voorkeursscenario. De implementatie kan vervolgens zelf uitgevoerd worden of onder mijn begeleiding. 

Interim management

Je hebt een vacature die nog niet ingevuld is, of iemand die tijdelijk uit de running is. Om de werkzaamheden in te halen of te borgen en het team niet los te laten vervul ik de rol van manager. Ik zorg er daarbij ook voor dat de management werkzaamheden indien nodig opnieuw georganiseerd worden en kan een bijdrage leveren aan teams die extra aandacht nodig hebben. Je krijgt met mij een betrokken manager die op doortastende manier zaken aanpakt en met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling de talenten in een team stimuleert.

Stel een vraag

oplossingen | like a boss
oplossingen-bedenken

Projectmanagement

Je hebt een idee, maar je mist nog het plan van aanpak. Óf Je hebt al een plan, maar je mist de capaciteit om dit plan uit te voeren binnen je tijdspad.
Ik neem de rol als projectleider op me, houd iedereen actief betrokken en samen zorgen we voor het halen van het gestelde doel.
Dit doen we door tussentijds te evalueren, bij te stellen en iedereen op de hoogte te houden van de voortgang.
Aan het einde sluit ik af met feedback op het resultaat en mijn rol.

Stel een vraag